Utgangspunktet for denne serien er kart over byer i Latin-Amerika, og minner etter reiser der.


Sao Louis    60x80cm

Belem  60x80cm


Det uferdige Afrika    60x80cm


Salvador     60x80cm

Mark