Utgangspunktet for denne serien er kart over byer i Latin-Amerika, og minner etter reiser der.

Jeg bruker konkrete kart som utgangspunkt. Bildene beholder kartets estetikk, men tilføres assosiasjonsskapende elementer som tydeliggjør og forsterker stedenes karakter.
 

Canoa Quebrada   60x80 cm


Recife     60x80cm


Sao Louis    60x80cmBelem  60x80cm


Det uferdige Afrika    60x80cm


Salvador     60x80cm

Mark