Serien av bearbeidede fotos ble initiert ved at jeg så gjennom mengder av familiefotos, og følte på at fotoene ikke dekket min oppfatning av situasjonen de var ment å avbilde.

Det måtte legges til noe for at bildet skulle bli sant og gyldig. Derfor ble fotoene bemalt, brodert eller bearbeidet videre digitalt.

Fotoene ble også utgangspunkt for serien med digitale trykk.