Serien av bearbeidede fotos ble initiert ved at jeg så gjennom mengder av familiefotos.